Taastrup Elite Badminton, TEB, er det nye navn for den traditonsrige badmintonklub, B70, som blev grundlagt i 1970. Klubben har altid holdt til i Taastrup Idræts Center på Parkvej 78 i Taastrup.

Nye visioner og muligheder gjorde, at det i 2013 blev besluttet at ændre klubbens navn til Taastrup Elite Badminton. Navneændringen blev samtidig brugt som løftestang i forhold til at synliggøre et markant skifte i klubbens profil, mål og værdier.
 

2020 målsætning

Taastrup Elite Badminton har en målsætning, som skal kulminere i 2020. Klubbens 1. hold skal spille i 1. division…
vi kalder målsætningen ’rejsen til 1. division’.
Samtidig skal klubbens ungdomsafdeling vokse med mindst 25% hvert år, så den i 2020 har 200 ungdomsmedlemmer, der fylder kommunens haller med badminton.
 

Sammen skaber vi resultater

Det er vores vision at blive en af Danmarks bedste badmintonklubber...
Ved en af Danmarks bedste badmintonklubber forstår vi den klub, der er bedst til at lære den enkelte at sætte sig mål og at opnå dem i samarbejde med andre – både på og udenfor banen. 

Vi har dermed ikke kun en sportslig ambition. Vi har en ambition om helt generelt at lære den enkelte, at det er afgørende for personlig udvikling, at man sætter sig mål. Både i sportsklubben, i skolen, privat og på sin arbejdsplads. Ofte er ens mål afhængige af andre, ligesom ens mål ofte påvirker andre. Derfor er forståelsen for samarbejde, ansvarsfølelse og sociale aspekter afgørende.

Badmintonsporten er det perfekte miljø at opnå disse læringer i. Man skal sætte sig individuelle opnåelige mål. Men for at opnå dem, er man helt afhængig af trænere og medspillere, der hjælper en med sin træning, sparring mm. Man skal derfor kunne formulere sine målsætninger over for andre og motivere andre til at hjælpe med at indfri dem. På samme vis skal man selv hjælpe andre med at opnå deres mål. På holdet er alle afhængige af den individuelle præstation, og man kan ikke gemme sig bag andre. Man opnår succeser og nederlag og lærer at håndtere begge dele. Og man lærer, at kun som team-player har man en chance for at opnå, hvad man vil. Læringer, der er mindst ligeså brugbare uden for banen.

Vi har altså et mål om at udvikle ambitøse personer, der tror på sig selv og på fællesskabet. Personer der er bevidste om, at resultater skabes i samarbejde med andre mennesker og påvirker andre mennesker.

Alt dette båret af klubbens kerneværdier:
Nytænkende
Fokus på den enkelte
Fællesskab
Udvikling
Kvalitet
 

NYHEDER

Banner